SDH Milotice

Svaz požární jednotky v Miloticích byl založen 14.dubna 1885.A v průběhu let změnil několikrát svůj název až do součastnosti, kdy se tento spolek jmenuje SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MILOTICE NAD BEČVOU. K nešnímu dni čítá SDH Milotice asi 91 členů tzn.,že více jak 1/3 občanů Milotic jsou členy SDH.Kromě zásahů u případných požárů v obci i okolí je velkou náplní SDH Milotice ve sportovní činnosti. Hasičskému sportu se věnuje družstvo mužů,žen i žáků. Tato družstva dosáhla v hasičském sportu mnoha úspěchů např. v roce 2002 všechna družstva SDH Milotice postoupila do oblastních kol a vzorně reprezentovala obec i okres.

 

Členové SDH

 

Zpět