Historie

Milotice nad Bečvou leží na pryvém břehu středního toku Bečvy, v údolí tvořeném čtvrtohorními usazeninami písku, štěrků a spraší, na sever přechází v pahorkatinu Bečevské brány v nadmořské výšce 260m. Kdy se poprvé objevil prahistorický člověk na území Milotic, není známo

Doba historická začíná pro naší vesnici rokem 1131, kdy jsou Milotice mezi jinými v seznamu církevních států olomouckého biskupství na známé listině biskupa Jindřicha Zdíka. Podle data první písemné zmínky jsou nejstarší vesnicí Bečevské brány. Jejich starobilost dosud potvrzuje trojúhelníkový půdoris návsi. V roce 1875 byla v miloticích postavena první škola. Od roku 1881 se stal učitelem a správcem školy Arnošt Dadák z Kelče. Byl to člověk mimořádný a schopný, výborný organizátor, který se snažil povznést život v obci. Stal se vůdčí osobou vzniklého odborného zemědělského časopisu Valašský hospodář, vycházel od roku 1890 ve Valašském Meziříčí, od roku 1896 pod názvem Milotický hospodář v Miloticích. Tento časopis se stal základní odbornou učebnicí několika generací zemědělců na Moravě i v Čechách v průběhu více než 50 let, kdy vycházel a proslavil jméno Milotic v celé naší vlasti. V době první republiky byl nejrozšířenějším zemědělským časopisem. V roce 1904 založil družstvo Hospodář, které vyrábělo zemědělské stroje a nářadí, mělo vzorové zahradnictví a ovocnářské školy. od roku 1903 vydává další časopis Praktický rádce, zaměřený na pomoc zahrádkářům a chovatelům. Populární byly rovněž jeho velké a malé kalendáře Milotického hospodáře s odbornými radami, humorem a baletrií. V roce 1924 vybudoval vlastní tiskárnu první na vesnici v ČSR. V roce 1908 vznikla v Miloticích továrna na kočáry a hospodářské stroje bratří Jamborů. V obci byl ovněž mlýn s pilou, od roku 1884 železniční stanice, od roku 1904 pošta, byla zde i vesnická mlékárna. To vše bylo důvodem, že Milotice jsou na přelomu století charakterizovány jako vyspělá zemědělská obec s místním průmyslem. Ke změnám v obci dochází spíše náhodně (jako byl požár mlýna a hostince v roce 1924). Po požáru byl vybudován nový hostinec a sál s jevištěm. Sál sloužil jako sokolovna a jeviště bohatě využívali místní divadelní ochotníci z řad sokolů a hasičů. Tělovýchovně kulturním účelům začalo sloužit i nové cvičiště a výletiště sokolka.Tělocvičná jednota sokol byla v Melodiích tvořena jako samostatná organizace po vzniku republiky. První jednota sokol byla založena již v roce 1898 jako společná jednota hustopečsko-milotická. V roce 1928 byla do obce zavedena elektřina. V roce 1931 byl vybudován úsek silnice do Hranických Louček. V letech 1935-1936 byla vybudována druhá kolej na trati Hranice-Vsetín. v roce 1939 byl v rámci výstavby nové silnice Hranice-Valašské Meziříčí vybudován nový silniční průtah přes silnici. Po obnovení republiky převzal řízení obce Národní výbor. Družstvo Hospodář bylo po znárodnění krátce vlastnictvím národních podniků Agrostroj a později Sigma. V roce 1950 zde vzniká závod Elektropraga, výrobce elektrických spotřebičů. V současné době tento závod vyrábí především vařiče, grily a kávovary. V roce 1957 vzniká v obco JZD. Během krátké doby se vypracovalo mezi nejlepší družstva v okrese, takže mu bylo v roce 1967 uděleno státní vyznamenání ,,za vynikající práci".

Stavební činnost v obci byla do značné míry omezena od roku 1958 plánovanou výstavbou přehrady na řece Bečvě. Přesto byly postupně vybudovány pod vedením národního výboru akcích ,,Z". Do roku 1954 byl přestavěn obecní dům důstojnou budovou místního národního výboru s kulturní a zasedací místností. Postupně byl instalován veřejný rozhlas, osvětlení, upraveny místní komunikace a areál sokolky, vybudováno hřiště. V letech 1975-76 byla přestavěna sokolovna v nový kulturní dům s pohostinstvím. V roce 1978 byla přeměněna škola na mateřskou školu. Dlouhodobý nedostatek vody v dolní části obce byl vyřešen vybudováním společného vodovodu v celé vesnici v roce 1981. Koncem roku 1984 byla otevřena prodejna jednoty s prostorními sklady.

Zpět