Brigáda

Na jaře probíhá v naší obci brigáda na úklid prostranství obce. Do této akce se každoročně zapojí všichni občané Milotic a po zdárně vykonané práci se společně sejdou u táboráku s opékáním kabanosu.

Zpět